Paret packar sin bil. Kvinnan ler på grund av den uppblåsbara alligatorn på sin partners rygg.
Skattereduktion

Grön teknik

Skattereduktion för grön teknik

Grönt rotavdrag är ett skatteavdrag som ges för max 50% av kostnaden för arbete och material.

För att få skattereduktion för grön teknik

 • Installationen ska vara slutförd och betald.
 • Laddboxen ska vara utrustad för elmätning och debiteras av elkostnader.
 • Laddboxen ska ha de uttag eller kontakter som beskrivs:
  1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
  2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typen Combo. Dessa standarder uppfyller alla våra laddboxar.

Skattereduktionen för grön teknik gäller för

Arbets- och materialkostnader för installation av laddbox hemma Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion En byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet. Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Detta ingår i alla våra laddboxar.

Skattereduktionen för grön teknik gäller inte för

Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering. Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll Mobila laddningspunkter Andra standarder för anslutning än ovan angivna Återställningsarbete efter installation


På den här sidan

 • Skatteavdrag för grön teknik
 • För att få skattereduktion
 • Skattereduktionen för grön teknik gäller för
 • Skattereduktionen för grön teknik gäller inte för